Thuế

Chúng tôi cung cấp các tư vấn pháp lý về thuế nhằm đáp ứng yêu cầu và mục tiêu của từng khách hàng, cho phép họ cân bằng giữa việc tuân thủ quy định pháp luật và các giá trị tạo ra. 

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng tất cả các vấn đề liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến thuế, bao gồm thuế thu nhập, thuế trên thặng dư vốn, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu và hoàn thuế.

Chúng tôi đã tư vấn về các chính sách ưu đãi thuế trong các giao dịch M&A, các quy định về chuyển giá và ưu đãi thuế cho các nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Chúng tôi cũng tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài, quỹ đầu tư liên quan đến thuế khi thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần và làm việc với Tổng Cục thuế, Cục thuế, Bộ Tài chính để xin công văn xác nhận.

Những khách hàng tiêu biểu

Những giao dịch nổi bật

  • Tư vấn cho quỹ đầu tư Mekong Capital liên quan đến các quy định về thuế nhà thầu nước ngoài khi thoái vốn, hỗ trợ kê khai, nộp thuế trong giao dịch thoái vốn tại Công ty cổ phần Hóa Chất Á Châu (ACC);
  • Tư vấn cho thành viên sáng lập của Việt Hoa Mỹ các vấn đề về thuế khi chuyển nhượng trong giao dịch M&A với Nippon Paper Industries Co., Ltd;
  • Tư vấn cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Thương Mại – Kỹ Thuật Đức Dương (DDC) các vấn đề về thuế khi chuyển nhượng trong giao dịch M&A với Taihei Engineering Co., Ltd. (Taihei);
  • Tư vấn cho cổ đông của Paper World các vấn đề về thuế khi chuyển nhượng trong giao dịch M&A với Oita Paper Products Co., Ltd. – công ty giấy hàng đầu Nhật Bản.
  • Tư vấn cho Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri A.Ş. về các nghĩa vụ thuế đối với hoạt động thương mại điện tử;
  • Tư vấn cho YOBE về các ưu đãi thuế áp dụng cho doanh nghiệp phần mềm và địa bàn ưu đãi đầu tư;
  • Tư vấn cho TAEL các phương án tái cấu trúc để thực hiện các nghĩa vụ thuế một cách tối ưu nhất.
Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050