Tài chính và ngân hàng

Chúng tôi cung cấp những tư vấn pháp lý chuyên sâu về các hoạt động tài chính và ngân hàng.

Đội ngũ luật sư của chúng tôi cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với ngân hàng và các công ty tài chính. Với nền tảng kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chúng tôi thường xuyên tư vấn cho các tổ chức tài chính đa quốc gia trong những giao dịch quốc tế phức tạp, tư vấn cho các công ty công nghệ tài chính từ việc thành lập cho đến những hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Chúng tôi cũng tư vấn cho khách hàng về cấu trúc của hợp đồng dự án để đáp ứng yêu cầu của những người cho vay dự án tiềm năng để mở rộng dự án cũng như các cơ hội tài chính khác.

Những khách hàng tiêu biểu

Những giao dịch nổi bật

  • Tư vấn cho Fundiin, một công ty startup cung cấp dịch vụ mua ngay, trả tiền sau (BNPL), từ việc thành lập đến các vấn đề pháp lý về gọi vốn, tài chính, ngân hàng trong hoạt động kinh doanh; 
  • Tư vấn cho Góp Việt liên quan đến cách thức, quy trình cho vay, trả góp phù hợp quy định pháp luật;
  • Tư vấn cho công ty công nghệ tài chính đa quốc gia Trusting Social các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chấm điểm tín dụng, hợp đồng hợp tác với các đối tác là các tổ chức tín dụng, nhà mạng, v.v
  • Tư vấn cho công ty công nghệ tài chính Lendiz các vấn đề pháp lý trong hoạt động thu thập thông tin khách hàng và phân tích dữ liệu để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng.
Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050