Bất động sản – Xây dựng

Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc tư vấn các lĩnh vực khác nhau liên quan đến bất động sản.

Các luật sư của chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn tất cả các vấn đề pháp lý liên quan tới lĩnh vực bất động sản, từ việc mua lại, phát triển, chuyển nhượng các bất động sản, các dự án đầu tư xây dựng cho mục đích thương mại, công nghiệp, bất động sản cho dân cư và bán lẻ đến phát triển và quản lý bất động sản.

Chúng tôi hỗ trợ các chủ đầu tư, các công ty và chủ sở hữu thực hiện việc đàm phán, soạn thảo các tài liệu quan trọng của các dự án đầu tư hay các giao dịch bất động sản.

Những khách hàng tiêu biểu

Những giao dịch nổi bật

  • Thực hiện thẩm định pháp lý liên quan đến các khu đất mục tiêu và soạn thảo các hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công Ty TNHH Phát Triển T.A Việt Nam.
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng cho nhà xưởng của Công Ty Cổ Phần Fuji CAC trong khu công nghiệp tại TP. HCM. 
  • Tư vấn về việc triển khai dự án hơn đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên diện tích 6 ha tại Huyện Bình Chánh, TP. HCM cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ.
  • Tư vấn và xin cấp giấy phép xây dựng cho 2 dự án tại một cụm khu công nghiệp tại tỉnh Đồng Nai cho Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Toàn Cầu.
  • Tư vấn cho Sumitomo Mitsui Trust Leasing Pte. Ltd. (Singapore), A&B Corporation các vấn đề pháp lý liên quan đến bất động sản.
Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050