Công nghệ – Truyền thông – Viễn thông

Dịch vụ tư vấn pháp lý của LMP Lawyers đảm bảo giúp khách hàng quản lý hiệu quả các phương tiện truyền thông và quan hệ công chúng.

Hiểu về thị trường trong nhiều lĩnh vực, nhu cầu, tâm lý của khách hàng và kiến thức pháp lý là nền tảng để LMP Lawyers cung cấp các tư vấn đúng đắn về các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến công nghệ, truyền thông và quản lý quan hệ công chúng. Dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi đảm bảo giúp khách hàng quản lý hiệu quả các công nghệ, phương tiện truyền thông cũng như viễn thông của mình.

Đặc biệt, chúng tôi đã tư vấn cho một số công ty truyền thông về các quy định và yêu cầu của pháp luật đối với việc cung các loại hình dịch vụ truyền thông mới của họ tại Việt Nam.

Những khách hàng tiêu biểu

Những thương vụ nổi bật

Tư vấn cho các công ty công nghệ tài chính, từ việc thành lập, phương thức hoạt động về công nghệ tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam đến các hoạt động hàng ngày của công ty.

Tư vấn, làm việc với các cơ quan truyền thông để đàm phán về các thỏa thuận phân phối cũng như các cơ quan quản lý nhà nước để hoàn tất các thủ tục cấp phép.

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050