Thương mại quốc tế

Luật sư Điều hành của chúng tôi tốt nghiệp Tiến sĩ về Luật Thương mại Quốc tế. Đội ngũ luật sư tại LMP cũng thường xuyên làm việc với các khách hàng đa quốc gia và có hiểu biết sâu về WTO, các hiệp định thương mại tự do và các vấn đề khác liên quan đến sự di chuyển xuyên biên giới của hàng hóa, dịch vụ, công nghệ, nhân sự và vốn. 

Với nền tảng kinh nghiệm vững chắc, các luật sư sẵn sàng hỗ trợ khách hàng một cách tối ưu phù hợp với thông lệ quốc tế và thông lệ địa phương, hài hoà giữa tập quán kinh doanh và văn hóa bản địa, giúp hoạt động sản xuất, phân phối hàng hóa và cung ứng dịch vụ các thương nhân trong nước và quốc tế dễ dàng hội nhập vào thị trường toàn cầu ngày càng rộng mở.

Những giao dịch nổi bật

Tư vấn, rà soát các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, cung cấp dịch vụ xuyên biên giới

Tư vấn về dòng tiền, tài khoản giao dịch và làm việc với các tổ chức tín dụng trong các giao dịch mua bán hàng hóa quốc tế.

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050