Giới thiệu đầu tư và gọi vốn

Chúng tôi có một mạng lưới rộng lớn, kỹ năng, chuyên môn và danh tiếng trong lĩnh vực tìm kiếm, giới thiệu nhà đầu tư và gọi vốn, chúng tôi vượt xa hơn cả một công ty luật. 

Chúng tôi tìm kiếm và giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng, gọi vốn cho khách hàng, dàn xếp các thương vụ M&A và đóng vai trò tư vấn tài chính.

Chúng tôi có thành tích rất nổi bật trong việc tìm kiếm và giới thiệu các nhà đầu tư nước ngoài cho các chủ doanh nghiệp ở Việt Nam, rồi sau đó dẫn dắt, tư vấn, đàm phán và thực hiện các thủ tục cần thiết và hoàn tất các thương vụ đó.

LMP Lawyers đã giới thiệu nhà đầu tư và gọi vốn thành công cho nhiều công ty Việt Nam.

Những khách hàng tiêu biểu

Những thương vụ nổi bật

  • Kết nối, giới thiệu, dẫn dắt và tư vấn thành công thương vụ M&A giữa Công ty Cổ phần Thương Mại – Kỹ Thuật Đức Dương (DDC) và Taihei Engineering Co., Ltd. (Taihei). Trong đó, Taihei đã hoàn thành việc mua một phần cổ phần đa số của các cổ đông hiện hữu của DDC.
  • Dàn xếp, đại diện và tư vấn cho các thành viên sáng lập của Công ty TNHH Việt Hoa Mỹ trong thương vụ M&A với Nippon Paper Industries Co., Ltd. Thương vụ này đã cho ra đời Công ty Cổ phần Nippon Paper Việt Hoa Mỹ.
  • Kết nối, giới thiệu, dẫn dắt và tư vấn thành công thương vụ M&A giữa Paper World – công ty sản xuất và phân phối giấy hàng đầu Việt Nam trong việc phát hành cổ phần mới cho Oita Paper Products Co., Ltd. – công ty giấy hàng đầu Nhật Bản.
Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050