Giáo dục

Chúng tôi tư vấn cho các tổ chức giáo dục trong việc thiết lập, xây dựng, vận hành các cơ sở đào tạo giáo dục tiên tiến trên thế giới tại Việt Nam.

Chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn cho khách hàng là các tổ chức giáo dục phổ thông, tổ chức giáo dục đại học và sau đại học, các trường học, học viện tư nhân và các trung tâm anh ngữ.

Với kinh nghiệm đa dạng và phong phú của mình, các luật sư của chúng tôi có thể tư vấn các vấn đề pháp lý, các quy định và chính sách mà tổ chức giáo dục phải tuân thủ khi hoạt động tại Việt Nam.

Các tư vấn pháp lý của chúng tôi góp phần hỗ trợ các tổ chức giáo dục trong việc cung cấp môi trường giảng dạy và học tập có chất lượng và đổi mới cũng như khả năng tiếp cận với nền giáo dục đẳng cấp thế giới cho tất cả học sinh.

Những khách hàng tiêu biểu

Những thương vụ nổi bật

  • Hỗ trợ thành công quỹ đầu tư tư nhân trong việc tái cơ cấu khoản đầu tư hiện tại của mình vào một tập đoàn giáo dục Việt Nam từ giai đoạn làm việc với các bên đối tác liên quan đến việc liên lạc với các cơ quan chính phủ để có được các phê duyệt quan trọng, bao gồm phê duyệt đầu tư, đăng ký tài sản thế chấp đến giao dịch ngoại hối. Khoản đầu tư này được sử dụng để hỗ trợ việc mở rộng của bên được đầu tư và thúc đẩy sứ mệnh cung cấp cho học sinh ở Việt Nam khả năng tiếp cận với nền giáo dục đẳng cấp thế giới với giá cả phải chăng.
  • Hỗ trợ và hoàn thành việc đăng ký thành lập văn phòng đại diện của Đại học Hongkong tại Việt Nam
Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050