Sở hữu trí tuệ

Chúng tôi hỗ trợ các khách hàng của mình một cách toàn diện trong việc bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ.

Đội ngũ luật sư của chúng tôi có chuyên môn và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, trong đó, chúng tôi đặc biệt tập trung vào các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu và quyền tác giả.

Chúng tôi hỗ trợ các khách hàng của mình một cách toàn diện trong việc bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ của họ, từ việc đăng ký bảo hộ hoặc phản đối các đối tượng sở hữu trí tuệ, chuẩn bị các thủ tục để thực hiện việc chuyển nhượng, chuyển giao hoặc li-xăng cho đến tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Những khách hàng tiêu biểu

Những giao dịch nổi bật

  • Tư vấn và đăng ký bảo hộ thành công đối với các nhãn hiệu của Công ty TNHH Trusting Social.
  • Đại diện cho CMPAZ PTE. LTD trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của họ tại Việt Nam.
  • Tư vấn và đăng ký bảo hộ thành công đối với các nhãn hiệu của Công ty cổ phần Bodyline.
  • Đại diện cho Công Ty TNHH New Fashion M/S của họ trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của họ tại Việt Nam.
  • Tư vấn và đăng ký bảo hộ thành công đối với quyền tác giả của Công ty TNHH Ecom.
  • Hỗ trợ trong việc chuẩn bị các thủ tục để thực hiện việc chuyển nhượng nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ của Công ty TNHH Mắt Kính Trương Hào Phát.
  • Hỗ trợ trong việc chuẩn bị các thủ tục để thực hiện việc chuyển nhượng nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ của Công ty cổ phần Ụt Ụt.
  • Kiến nghị thành công Cục Thương Mại Điện Tử và Kinh Tế Số – Bộ Công thương và cơ quan này đã xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của công ty Varivas Việt Nam trên 3 website thương mại điện tử: Shopee.vn, Lazada.vn, Sendo.vn
Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050