Trương Thị Kim Khuê

khue.truong@lmp-lawyers.com

Tư vấn kế toán

Khuê gia nhập LMP Lawyers vào năm 2015 sau nhiều năm làm kế toán tại một công ty kiểm toán của Hàn Quốc. Với vai trò cố vấn tài chính, Khuê đã hỗ trợ các luật sư của chúng tôi tư vấn thành công cho nhiều khách hàng, bao gồm DDC, Thế Giới Giấy, T.P.G, The Coffee House, Galaxy Play, v.v.

Học vấn

Cử nhân trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (COFER), 2011

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, tiếng Anh

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050