Trần Hoàng Chương

Cộng sụ Cấp cao M&A

Chương hiện là Cộng sự Cấp cao M&A tại LMP, sở hữu sự chuyên nghiệp và thành tựu học thuật ấn tượng.

Hành trình học thuật của Chương bắt đầu với bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh từ Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, nơi anh đã xây dựng một nền tảng vững chắc về nguyên tắc kinh doanh cốt lõi. Nền tảng này được củng cố thêm với Bằng sau Đại học về Quản lý Chuỗi cung ứng từ Douglas College, Canada, trong đó anh đã nghiên cứu về phương pháp chuỗi cung ứng tiên tiến và toán học kinh doanh.

Kinh nghiệm của Chương trong vai trò Chuyên Viên tại TD Commercial Banking, ngân hàng lớn thứ hai tại Canada. Tại đó, anh đã quản lý một nhóm khách hàng giá trị lớn, chuyên về các giao dịch kinh doanh phức tạp lên đến 1.000.000 USD. Sự hiểu biết của anh về quản lý tín dụng cùng với kiến thức về quy trình vay phản ánh sự hiểu biết sâu rộng về các công cụ tài chính và kỹ thuật định giá.

Học vấn

– Đã vượt qua Cấp độ III CFA trong Chương trình CFA, Viện CFA, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 2022.
– Bằng sau Đại học về Quản lý Chuỗi cung ứng, Douglas College, New Westminster, BC, Canada 2020.
– Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2014 – 2017.

Ngôn ngữ

Tiếng Anh và Tiếng Việt

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050