Thủ tục đăng ký nội quy lao động năm 2021

Tham khảo thêm thủ tục đăng ký nội quy lao động năm 2021 qua link đính kèm

A. Quy định chung về thủ tục đăng ký nội quy lao động

Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động 2019

Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH về việc công bố các thủ tục hành chỉnh mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ lao động – Thương binh và Xã hội.

Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

(a) Đối tượng đăng ký nội quy lao động

Theo Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Điều 118 của Bộ luật Lao động 1019, người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Theo khoản 1 Điều 119 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Vì vậy, nếu người sử dụng có từ 10 người lao động trở lên, người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động bằng văn bản và đăng ký nội quy lao động này tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Thời hạn đăng ký nội quy lao động

Theo khoản 2 Điều 119 Bộ Luật Lao động 2019, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Cơ quan xử lý hồ sơ

Đối với doanh nghiệp 100% vốn đầu tư trong nước có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp Quận/Huyện hoặc tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải đăng ký nội quy lao động tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động Thương binh và Xã hội cấp tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh.

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật 

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động gồm có:

(a) Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

(b) Nội quy lao động;

(c) Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

(d) Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, doanh nghiệp nộp 01 hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động theo một các hình thức sau:

(a) Nộp hồ sơ thông qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến cơ quan chuyên môn về lao động

(b) Nộp trực tiếp tại cơ quan chuyên môn về lao động

(c) Nộp hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ của cơ quan chuyên môn về lao động

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

Hiệu lực của nội quy lao động

Theo Điều 121 Bộ luật Lao động 2019 thì nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động.

Lưu ý: 

Doanh nghiệp cần lưu ý, theo khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định: 

“2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

  1. a) Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;
  2. b) Không đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;
  3. c) Sử dụng nội quy lao động chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực;
  4. d) Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại không đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu theo quy định của pháp luật;

đ) Tạm đình chỉ công việc đối với người lao động không đúng quy định của pháp luật.”

Trường hợp doanh nghiệp không đăng ký nội quy lao động theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chỉnh từ 5.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ.

B. Phạm vi dịch vụ của LMP Lawyers, các rủi ro phát sinh nếu khách hàng tự mình thực hiện, ưu thế nếu được sự hỗ trợ của LMP Lawyers

Phạm vi dịch vụ

Cho thủ tục đăng ký nội quy lao động, LMP Lawyers có thể hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc trong phạm vi sau đây:

(a) Tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung cần quy định trong nội quy lao động;

(b) Chuẩn bị danh mục tài liệu và thông tin cần thiết để soạn hồ sơ đáp ứng quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan cấp phép;

(c) Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép;

(d) Theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ, kịp thời trao đổi với chuyên viên xử lý hồ sơ khi có phát sinh các yêu cầu điều chỉnh bổ sung;

(e) Thay mặt khách hàng nhận kết quả và gửi kết quả cho khách hàng.

Các rủi ro phát sinh nếu khách hàng tự mình thực hiện

Với kinh nghiệm nhiều năm hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động, chúng tôi nhận thấy khách hàng có thể gặp các rủi ro sau đây nếu khách hàng tự mình thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động:

(a) Việc các văn bản pháp luật quy định không rõ ràng hoặc một điều khoản của văn bản pháp luật này có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hướng dẫn bởi các văn bản pháp luật khác có thể gây khó khăn cho khách hàng trong việc xác định cơ sở pháp lý áp dụng cho thủ tục. Chính điều này sẽ dẫn đến việc không đảm bảo nội dung trong nội quy lao động không đầy đủ và đúng theo quy định pháp luật.

(b) Do không có kinh nghiệm kê khai hồ sơ, khách hàng có thể kê khai chưa đúng yêu cầu của luật và cơ quan nhà nước. Điều này làm cho khách hàng bị mất rất nhiều thời gian để hoàn thành thủ tục, ảnh hưởng tiến độ triển khai các kế hoạch kinh doanh của khách hàng. 

(c) Khách hàng xác định sai cơ quan thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ.

(d) Khách hàng không theo dõi sát sao tình hình xử lý hồ sơ, dẫn đến không thể xử lý kịp thời việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu từ cơ quan cấp phép.

Ưu thế nếu được sự hỗ trợ của LMP Lawyers

Khi khách hàng được sự hỗ trợ của LMP Lawyers, khách hàng sẽ nhận được các ưu thế sau so với việc tự mình thực hiện:

(a) Tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong quá trình cấp phép, khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin và tài liệu theo yêu cầu của chúng tôi.

(b) Thủ tục được thực hiện nhanh gọn và chính xác, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

(c) Nhận được sự tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp của LMP Lawyers. 

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ LMP Lawyers.

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050