Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo dưỡng xe ô tô

thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-co-so-bao-duong-xe-oto

Căn cứ theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật đầu tư 2020 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô là ngành nghề có điều kiện.

Do vậy, sau khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô để thực hiện hoạt động này.

(Tham khảo thủ tục thành lập doanh nghiệp theo link đính kèm)

thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-co-so-bao-duong-xe-oto

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Căn cứ Điều 21 Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật được cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Về mặt bằng, nhà xưởng
 • Nhà xưởng được xây dựng trên khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.
 • Mặt bằng, nhà xưởng đảm bảo phục vụ việc thực hiện bảo hành, bảo dưỡng.
 • Có các khu vực thực hiện các công việc tiếp nhận, bàn giao, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra xuất xưởng, có nhà điều hành, kho linh kiện, phụ kiện, khu vực rửa xe đáp ứng được công việc.
 • Về trang thiết bị
 • Có đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Các trang thiết bị đo lường phục vụ công việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường.
 • Có thiết bị chẩn đoán động cơ, tình trạng kỹ thuật của xe (đối với ô tô có trang bị bộ điều khiển điện tử) phù hợp với các loại xe do cơ sở thực hiện bảo hành, bảo dưỡng. Phần mềm thiết bị chẩn đoán phải tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ
 • Về nhân lực
 • Có đội ngũ nhân lực và hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng cho việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Các điều kiện nêu trên của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô phải đáp ứng các yêu cầu về mặt bằng, trang thiết bị, dụng cụ, nhân lực, hệ thống quản lý chất lượng đối với cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô theo các loại ô tô tương ứng tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 Tiêu chuẩn cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự.

 • Có cam kết về việc hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện, phụ kiện phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô của:
 • Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước (trong trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước); hoặc
 • Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài (trong trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô).

quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô (Mẫu số 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP): 01 bản chính;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương: 01 bản sao;
 • Bản kê khai năng lực cơ sở vật chất của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô (Mẫu số 13 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP): 01 bản chính;
 • Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định nêu trên như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất/Hợp đồng thuê đất/ Giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; Cam kết về việc hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện, phụ kiện phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước/doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài; …)

Thủ tục, thời hạn giải quyết

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác tới Cục Đăng kiểm Việt Nam;
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản yêu cầu cơ sở bảo hành, bảo dưỡng bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định;
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo thời gian và tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế cơ sở bảo hành, bảo dưỡng. Thời hạn kiểm tra không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

Ngay sau khi kết thúc kiểm tra, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo kết quả kiểm tra cho cơ sở bảo hành, bảo dưỡng biết và có các biện pháp khắc phục các hạng mục chưa đạt yêu cầu (nếu có);

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế đạt yêu cầu. Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đối với cơ sở bảo hành, bảo dưỡng. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Cơ quan kiểm tra trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, để kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô thì doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện đặt ra đối với ngành nghề này và phải được cấp giấy phép để hoạt động kinh doanh được tiến hành theo đúng quy định pháp luật.

Hy vọng quý khách hàng tìm thấy được thông tin cần thiết liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô để thực hiện hoạt động bảo hành, bảo dưỡng ô tô thông qua bài viết trên của chúng tôi.

Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn thêm, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau.

Điện thoại: ______________________Zalo:_________________________

Email: lmp@lmp-lawyers.com

Liên hệ tư vấn
(+84)986123714