Thủ tục thành lập chi nhánh

thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty

Khi có nhu cầu mở rộng phạm vi kinh doanh ngoài trụ sở chính của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin về việc thành lập chi nhánh.

1. Điều kiện về tên chi nhánh

(a) Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

(b) Tên chi nhánh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh.

(c) Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh. Tên chi nhánh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh phát hành.

thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty

Thủ tục thành lập chi nhánh – Điều kiện, Hồ sơ cần có

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

(a) Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

(b) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh;

(c) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.

3. Cơ quan xử lý hồ sơ

Sở kế hoạch đầu tư tỉnh hoặc thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở của chi nhánh.

4. Thời gian xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi chi tiết về trường hợp thành lập chi nhánh cụ thể, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: phieu.le@lmp-lawyers.com

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050