Quảng cáo bằng thư điện tử

Doanh nghiệp thường xuyên quảng cáo sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đến khách hàng bằng cách gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo, gọi điện quảng cáo. Tất cả hình thức này phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật. 

Trong đó, thư quảng cáo điện tử là một trong những hình thức được nhiều doanh nghiệp áp dụng để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng. Trước những băn khoăn của doanh nghiệp về nội dung, hình thức của thư điện tử quảng cáo, LMP Lawyers phân tích quy định pháp luật về việc quảng cáo sản phẩm bằng thư điện tử với các vấn đề sau: Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo; Thư điện tử quảng cáo là gì? Đối tượng được nhận thư điện tử quảng cáo? Hình thức nội dung của thư điện tử quảng cáo. 

A. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo

Điều 7 Luật quảng cáo 2012 quy định sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo bao gồm:

– Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Thuốc lá.

– Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.

– Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.

– Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.

– Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.

– Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.

– Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.

Ngoài các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ bị cấm quảng cáo nêu trên, doanh nghiệp có thể lựa chọn đối tượng khác để quảng cáo đến khách hàng. 

B. Thư điện tử quảng cáo là gì?

Điều 3.1 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (“Nghị định 91”) giải thích Thư điện tử quảng cáo là thư điện tử nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi. 

C. Đối tượng nhận quảng cáo

Điều 24.1.(a) Luật quảng cáo 2012 quy định tổ chức, cá nhân chỉ được phép gửi tin nhắn và thư điện tử quảng cáo khi có sự đồng ý trước của người nhận. 

Điều 11.2 Nghị định 91 quy định: 

“Chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến Người sử dụng khi được Người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo qua một trong các cách sau:

  1. a) Đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo sau khi Người quảng cáo gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất;
  2. b) Khai báo và xác nhận vào mẫu đăng ký trên giấy in, Cổng/Trang thông tin điện tử, các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội của Người quảng cáo;
  3. c) Gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến tổng đài thoại của Người quảng cáo để đăng ký;
  4. d) Sử dụng phần mềm hỗ trợ đăng ký nhận quảng cáo.”

Điều 11.4 Nghị định 91 quy định doanh nghiệp chịu trách nhiệm và phải có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của Người sử dụng khi gửi thư điện tử quảng cáo.

Theo đó, trước khi doanh nghiệp gửi thư điện tử quảng cáo đến khách hàng, doanh nghiệp phải kiểm tra lại các khách hàng đã đăng ký và đồng ý nhận thư quảng cáo trước đó. Trường hợp khách hàng chưa đăng ký nhận thư quảng cáo thì doanh nghiệp không được gửi thư quảng cáo đến khách hàng.

D. Hình thức nội dung thư quảng cáo

Theo Điều 17 Nghị định 91 quy định đối với thư điện tử quảng cáo như sau:

– Chủ đề phải phù hợp với nội dung và nội dung quảng cáo phải tuân thủ theo đúng các quy định.

– Thư điện tử quảng cáo phải được gắn nhãn có dạng [QC] hoặc [AD] và được đặt ở vị trí đầu tiên trong phần chủ đề.

– Có thông tin về Người quảng cáo bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ địa lý, địa chỉ Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội (nếu có). Thông tin này phải được thể hiện một cách rõ ràng và đặt liền trước phần lựa chọn cho phép Người sử dụng từ chối nhận thư điện tử quảng cáo.

– Phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước (nếu có).

– Có chức năng từ chối nhận thư điện tử quảng cáo. Phần thông tin này được đặt ở cuối thư điện tử quảng cáo và thể hiện một cách rõ ràng, đồng thời phải hướng dẫn rõ ràng về từ chối và các hình thức từ chối. Hình thức từ chối nhận thư điện tử quảng cáo phải bao gồm: (i) Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội, (ii) Thư điện tử và (iii) Điện thoại.

Với những phân tích trên, hi vọng các cá nhân/doanh nghiệp có thể biết được những quy định cơ bản về việc quảng cáo sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ bằng thư điện tử đến khách hàng.

Lưu ý: Nội dung trình bày trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi yêu cầu tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LMP Lawyers.

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050