Nguyễn Trần Phương Nam

nam.nguyen@lmp-lawyers.com

Trợ lý Luật sư

Phương Nam tốt nghiệp bằng cử nhân Luật Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế – Luật vào tháng 8 năm 2022.

Vào tháng 7 năm 2022, Phương Nam gia nhập LMP Lawyers với tư cách là Trợ lý luật sư. Trong quá trình làm việc, Phương Nam hỗ trợ các Luật sư trong việc giải quyết những vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực M&A, doanh nghiệp, đầu tư và tranh tụng.

Học vấn

Cử nhân ngành Luật Kinh tế – Trường Đại học Kinh tế – Luật, năm 2022.

Ngôn ngữ

Tiếng Anh và Tiếng Việt

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050