Phạm Thụy Quỳnh Giao

giao.pham@lmp-lawyers.com 

Cộng sự

Giao tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và gia nhập LMP Lawyers vào năm 2018. Trong thời gian làm việc tại LMP Lawyers, Giao tập trung hỗ trợ và tư vấn cho nhiều khách hàng trong các lĩnh vực M&A, Đầu tư và Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Giao cũng đã tham gia hỗ trợ giải quyết nhiều tranh chấp về thương mại trong nước và quốc tế thông qua thương lượng, Tòa án hoặc Trọng tài.

Học vấn

Cử nhân Luật, Đại học Luật TP.HCM, năm 2018.

Luật sư Tập sự – Tốt nghiệp Khóa đào tạo nghề Luật sư của Học viện Tư pháp Việt Nam, năm 2020.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt và tiếng Anh.

Giao dịch tiêu biểu

Hỗ trợ tư vấn thương vụ mua bán, sáp nhập cho công ty mục tiêu hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục, F&B, mắt kính và năng lượng mặt trời;

Hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài;

Hỗ trợ tư vấn và chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc đăng ký xin các giấy phép con của doanh nghiệp như giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ, giấy chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm;

Hỗ trợ tư vấn cho cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước về các vấn đề của doanh nghiệp như thành lập, tái cơ cấu, hoạt động, giải thể, thanh lý và tất cả các vấn đề liên quan đến thuế, nội dung đăng ký của doanh nghiệp, chính sách nhà nước, v.v và các đơn vị trực thuộc;

Tư vấn và soạn thảo / rà soát các hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản pháp lý trong lĩnh vực lao động, lô-gi-stíc;

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng nước ngoài trong việc xin giấy phép lao động / miễn giấy phép lao động;

Tham gia vào đội ngũ Thẩm Định để thẩm định các vấn đề doanh nghiệp, việc làm, tranh tụng, hợp đồng, môi trường và các vấn đề pháp lý khác;

Tham gia giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam.

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050