Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Việt Nam

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trong nước mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách nhận đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài. Một trong các hình thức đầu tư trên là đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp theo Luật Đầu tư 2020.

A. Điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài 

Theo Điều 24 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện sau đây:

 1. a) Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 2. b) Bảo đảm quốc phòng, an ninh;
 3. c) Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

B. Hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

 1. Nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:
 2. a) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
 3. b) Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
 4. c) Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
 5. Nhà đầu tư mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:
 6. a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
 7. b) Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
 8. c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
 9. d) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

C. Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

 1. Trường hợp đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư, căn cứ văn bản chấp thuận của Cơ quan đăng ký đầu tư, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.
 2. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư 2020 nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.

Trường hợp hồ sơ đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Sau khi nhận được thông báo, nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

 1. Nhà đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư 2020 thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật có liên quan khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

D. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm:

 1. a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 2. b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 3. c) Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 4. d) Văn bản kê khai (kèm theo bản sao) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư năm 2020). Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của việc kê khai.

Với kinh nghiệm tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài trong việc đầu tư dưới các hình thức khác nhau theo Luật Đầu tư 2020, đội ngũ luật sư LMP sẽ tư vấn chi tiết về cách thức thực hiện đầu tư cũng như cấu trúc thương vụ để việc đầu tư được hiệu quả, đúng quy định pháp luật, giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian nghiên cứu và thực hiện.

Lưu ý: Nội dung trình bày trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi yêu cầu tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LMP Lawyers.

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050