Nguyễn Trang Anh

Trợ lý luật sư

Trang Anh là sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi tại trường Đại học Kinh tế – Luật.

Trong quá trình học tập, Trang Anh đã nhiều lần đạt được học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên giỏi cũng như đạt thành tích tốt trong các cuộc thi học thuật dành cho sinh viên Luật. Trước khi gia nhập LMP Lawyers, Trang Anh đã có kinh nghiệm làm việc tại Công ty luật chuyên về tố tụng.

Từ tháng 07 năm 2022, Trang Anh trở thành trợ lý luật sư tại LMP Lawyers. Trong quá trình làm việc, Trang Anh hỗ trợ các luật sư thực hiện tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp dựa trên kiến thức và kĩ năng của mình.

Học vấn

Cử nhân Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế – Luật, năm 2022

Ngôn ngữ

Tiếng Việt và Tiếng Anh

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050