Nguyễn Thị Thùy Dương

duong.nguyen@lmp-lawyers.com 

Luật sư Cộng sự

Dương gia nhập LMP Lawyers vào năm 2017. Với hơn 5 năm kinh nghiệm hành nghề luật, Dương tập trung hỗ trợ và tư vấn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước trong các lĩnh vực M&A, Đầu tư và Doanh nghiệp.

Học vấn

Cử nhân Luật Chất lượng cao – Tăng cường tiếng Pháp, Khoa Các chương trình đào tạo đặc biệt, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2016. 

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, tiếng Anh, và tiếng Pháp.

Đoàn Luật sư

Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.

Thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Giao dịch tiêu biểu

Tư vấn thương vụ M&A cho công ty mục tiêu hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục, F&B, mắt kính và năng lượng mặt trời.

Tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài;

Tư vấn và chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc đăng ký xin các giấy phép con của doanh nghiệp như giấy phép kinh doanh, giấy phép lập cơ sở bán lẻ, giấy chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng ô tô, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

 Tư vấn cho cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước về các vấn đề của doanh nghiệp như thành lập, tái cơ cấu, hoạt động, giải thể, thanh lý và tất cả các vấn đề liên quan đến thuế, nội dung đăng ký của doanh nghiệp, chính sách nhà nước, v.v và các đơn vị trực thuộc;

Tư vấn và soạn thảo/rà soát các hợp đồng, thỏa thuận và các văn bản pháp lý trong lĩnh vực phân phối sản phẩm và cơ cấu, Hợp đồng BCC, lao động, xây dựng.

 Tư vấn và hỗ trợ khách hàng nước ngoài trong việc xin giấy phép lao động/miễn giấy phép lao động, thẻ tạm trú.

Nghiên cứu và chuẩn bị các biên bản ghi nhớ/ý kiến ​​pháp lý về đất đai, Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động, thuế, giáo dục, BCC, các vấn đề của công ty.

Tham gia vào đội ngũ Thẩm Định để thẩm định các vấn đề doanh nghiệp, việc làm, tranh tụng, hợp đồng, môi trường và các vấn đề pháp lý khác.

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050