Nguyễn Thị Kiều Oanh

oanh.nguyen@lmp-lawyers.com

Cộng sự

Oanh tốt nghiệp Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 2019 và bắt đầu thực tập tại công ty Luật TNHH LMP. Trong thời gian thực tập Oanh đã hoàn thành tốt công việc được giao và chính thức trở thành trợ lý luật sư vào tháng 12 năm 2019.

Hiện tại, Oanh đang tập trung chuyên môn trong các lĩnh vực về Mua bán và Sáp nhập, Đầu Tư, Doanh Nghiệp, Thuế, Tái cấu trúc cũng như các lĩnh vực khác.

Học vấn

Cử nhân Luật, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019.

Đang theo học Khóa đào tạo nghề Luật sư của Học viện Tư pháp Việt Nam.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt và tiếng Anh.

Giao dịch tiêu biểu

Hỗ trợ các luật sư trong việc tư vấn và chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước như thành lập, tái cơ cấu, hoạt động, giải thể và các vấn đề liên quan đến thuế, nội dung đăng ký của doanh nghiệp cũng như các đơn vị trực thuộc.

Hỗ trợ các luật sư tư vấn và hỗ trợ khách hàng nước ngoài trong việc xin giấy phép lao động/miễn giấy phép lao động, thẻ tạm trú.

Hỗ trợ các luật sư tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Hỗ trợ các luật sư thẩm định các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp.

Liên hệ tư vấn
(+84)986123714