Nguyễn Thị Hạ Vy

vy.nguyen@lmp-lawyers.com

Cộng sự 

Vy khởi đầu nghề luật của mình bằng việc thực tập tại công ty luật lớn nhất của Nhật. Từ tháng 4/2020, Vy chính thức trở thành trợ lý luật sư của LMP Lawyers. Trong quá trình làm việc tại LMP, Vy đã hỗ trợ các luật sư của chúng tôi thực hiện tư vấn cho các khách hàng trong lĩnh vực M&A, Đầu tư, Doanh nghiệp, Giáo dục.

Học vấn

Cử nhân Luật, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019.

Tốt nghiệp Khóa đào tạo nghề Luật sư, Học viện Tư pháp Việt Nam, năm 2021.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt và tiếng Anh

Giao dịch tiêu biểu

Hỗ trợ các luật sư trong việc tư vấn và hỗ trợ nhà đầu tư tái cấu trúc khoản đầu tư hiện tại trong tập đoàn thông qua trao đổi chuyên sâu với các bên liên quan và làm việc với các cơ quan nhà nước để có được các phê duyệt quan trọng, bao gồm chấp thuận đầu tư, đăng ký tài sản thế chấp và giao dịch ngoại hối.

Hỗ trợ các luật sư tư vấn và hỗ trợ khách hàng nước ngoài trong việc xin chấp thuận nhập cảnh vào Việt Nam, giấy phép lao động/miễn giấy phép lao động, thẻ tạm trú.

Hỗ trợ các luật sư Thẩm định pháp lý công ty liên quan đến sở hữu trí tuệ, khoản vay, bảo hiểm.

Nghiên cứu và chuẩn bị các biên bản ghi nhớ/ý kiến pháp lý về đất đai, thuế, giấy phép giáo dục và vận hành.

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050