Nguyễn Thanh Thúy

thuy.nguyen@lmp-lawyers.com 

Trợ lý luật sư

Thuý đã bắt đầu làm Trợ lý luật sư tại Công ty luật chuyên về tố tụng vào năm cuối của Đại học. Với hơn 03 năm làm việc trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến kinh doanh thương mại, lao động, hôn nhân và gia đình và các vấn đề dân sự khác, Thuý đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước trong quá trình hỗ trợ khách hàng liên quan đến việc giải quyết các tranh chấp một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Hiện nay, Thuý tập trung giải quyết các vấn đề pháp luật tố tụng và giải quyết tranh chấp dựa trên kiến thức và kinh nghiệm thực tế của mình.

Học vấn

  • Cử nhân Luật, trường Đại học Kinh tế – Luật, năm 2018. 
  • Tốt nghiệp Khóa đào tạo nghề Luật sư, Học viện Tư pháp Việt Nam, năm 2020.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt và tiếng Anh.

Liên hệ tư vấn
(+84)986123714