Nguyễn Lê Hoàng Đạt

dat.nguyen@lmp-lawyers.com 

Cộng sự 

Đạt có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực pháp lý tại vị trí cố vấn nội bộ cho Coteccons – một trong những nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và VNG – công ty dẫn đầu về công nghệ thông tin tại Việt Nam. Đạt cũng từng hành nghề tại các công ty luật khác. 

Ngoài ra, Đạt còn có những kiến thức chuyên môn thực tiễn trong ngành công nghệ thông tin trong khoảng thời gian làm việc tại VNG, Đạt cũng thực hiện các tư vấn đề các vấn đề lao động, thương mại điện tử, bản quyền âm nhạc, giấy phép về trò chơi điện tử và các vấn đề pháp lý khác. Đạt luôn cố gắng tìm các giải pháp mang tính thực tiễn để cân bằng giữa nhu cầu kinh doanh của khách hàng và tính tuân thủ pháp luật.

Học vấn

Cử nhân Luật, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, năm 2013.

Tham gia khoá đào tạo luật sư của Học viện Tư pháp.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt và tiếng Anh.

Liên hệ tư vấn
0986 123 714