Nguyễn Huỳnh Phương Linh

linh.nguyen@lmp-lawyers.com

Cộng sự

Linh đã có 4 năm làm việc tại LMP Lawyers. Linh tập trung tư vấn và hỗ trợ cho các khách hàng các vấn đề về pháp lý, thuế và tài chính trong M&A, Giấy phép, Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại.

Linh đã tham gia nhiều giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, từ quy trình cấp phép đến giai đoạn sau cấp phép, cũng như hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Ngoài ra, trong các thương vụ M&A, Linh tham gia từ giai đoạn tìm kiếm, chọn lựa nhà đầu tư cho đến giai đoạn nhà đầu tư và bên bán tìm hiểu, thẩm định tài chính và pháp lý, đàm phán, ký kết hợp đồng, thực hiện thủ tục để đóng giao dịch. 

Giao dịch tiêu biểu

– Kết nối, giới thiệu, dẫn dắt và tư vấn thành công thương vụ M&A giữa Công ty Cổ phần Thương Mại – Kỹ Thuật Đức Dương (DDC) và Taihei Engineering Co., Ltd. (Taihei);

– Dàn xếp, đại diện và tư vấn cho các thành viên sáng lập của Công ty TNHH Việt Hoa Mỹ trong thương vụ M&A với Nippon Paper Industries Co., Ltd;

– Kết nối, giới thiệu, dẫn dắt và tư vấn thành công thương vụ M&A giữa Paper World – công ty sản xuất và phân phối giấy hàng đầu Việt Nam trong việc phát hành cổ phần mới cho Oita Paper Products Co., Ltd. – công ty giấy hàng đầu Nhật Bản;

– Tư vấn cho các cổ đông của CAC trong việc bán 65% cổ phần của CAC cho Fuji Electric Group (Nhật Bản) ở giai đoạn 1 và tư vấn việc thực hiện quyền chọn bán ở giai đoạn 2;

– Tư vấn cho Mekong Capital trong nhiều vấn đề liên quan đến việc thoái vốn trong Công ty cổ phần Hóa Chất Á Châu;

– Tư vấn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước về các vấn đề doanh nghiệp như thành lập, tái cơ cấu, các vấn đề trong hoạt động kinh doanh, giải thể;

– Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu của doanh nghiệp liên quan đến thành lập, tái cơ cấu, chấm dứt hoạt động và tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập, hoạt động doanh nghiệp;

– Nghiên cứu và soạn thảo bản tư vấn, thẩm định doanh nghiệp về thuế, tài chính, doanh nghiệp và đầu tư.

Học vấn

– Cử nhân Luật Chất lượng cao – Tăng cường tiếng Pháp, Khoa Các chương trình đào tạo đặc biệt, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.

– Luật sư Tập sự – Tốt nghiệp Khóa đào tạo nghề Luật sư của Học viện Tư pháp Việt Nam, năm 2020.

Ngôn ngữ 

Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050