Nguyễn Đăng Long

long.nguyen@lmp-lawyers.com

Luật sư Cộng sự Cấp cao

Long đã có 05 năm kinh nghiệm làm việc  trong lĩnh vực tư vấn, thương lượng và giải quyết tranh chấp trước khi gia nhập LMP Lawyers với vai trò là Luật sư tranh tụng. 

Long đã tham gia giải quyết nhiều tranh chấp về thương mại quốc tế, xây dựng, bất động sản, lao động,…

Bằng việc tập trung tháo gỡ vướng mắc giữa các bên bằng thương lượng hoặc thông qua Tòa án hoặc Trọng tài, Long đã đại diện và bảo vệ thành công cho nhiều khách hàng trong các vụ tranh chấp khác nhau.

Học vấn

Cử nhân Luật, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, 2016.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt và tiếng Anh.

Đoàn Luật sư

Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.

Thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Các thương vụ việc tiêu biểu

Thương lượng, tham gia giải quyết tranh chấp về Hợp đồng xây dựng trong nhiều dự án xây dựng tại TP.HCM, Vĩnh Long, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu,…

Tham gia giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữa các doanh nghiệp Hoa Kỳ và đối tác tại Việt Nam.

Giải quyết tranh chấp Hợp đồng hợp tác xây dựng trong dự án hợp tác với Bộ Quốc Phòng.

Tham gia tranh tụng tại Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Tòa án trong các vụ án liên quan đến Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng cung ứng dịch vụ và thương lượng, thu hồi thành công các khoản nợ cho Khách Hàng.

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050