Ngô Huỳnh Tuấn Duy

duy.ngo@lmp-lawyers.com

Cộng sự

Duy là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong quá trình học tập, Duy đã thể hiện mình là một sinh viên nổi bật khi đạt được nhiều học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên giỏi và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phiên toà tập sự, một trong những câu lạc bộ danh tiếng nhất của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại LMP Lawyers, Duy hỗ trợ các luật sư của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý khác nhau dựa trên kinh nghiệm và kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu của mình.

Học vấn

Cử nhân Luật, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020.

Tham gia khoá đào tạo luật sư của Học viện Tư pháp.

Ngôn ngữ

Tiếng Việt và tiếng Anh.

Các giao dịch nổi bật

Hỗ trợ các luật sư tư vấn các vấn đề liên quan đến việc thành lập, tái cấu trúc và hoạt động của các công ty Việt Nam và nước ngoài;

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và làm việc với các cơ quan cấp phép khác nhau;

Hỗ trợ các luật sư trong việc nghiên cứu các vấn đề pháp lý khác nhau liên quan đến khuôn khổ pháp lý về khấu hao tài sản cố định, khuyến mại, các vấn đề liên quan đến giãn cách xã hội và những vấn đề khác trong giai đoạn Covid-19.

Hỗ trợ các luật sư để thực hiện các thẩm định pháp lý liên quan đến thỏa thuận tín dụng, khoản vay, hợp đồng.

Hỗ trợ luật sư trong việc chuẩn bị các biên bản ghi nhớ/bản tư vấn pháp lý về đất đai, thuế và hoạt động của công ty.

Liên hệ tư vấn
(+84)986123714