Mai Đức Quỳnh Anh

anh.mai@lmp-lawyers.com

Trợ lý luật sư

Quỳnh Anh có bằng cử nhân luật và từng có kinh nghiệm làm việc tại một công ty dược phẩm đa quốc gia, tại đây Quỳnh Anh đã hỗ trợ đội ngũ pháp chế về các vấn đề pháp lý về thuốc và quản trị doanh nghiệp.

Vào tháng 02 năm 2022, Quỳnh Anh chính thức trở thành Trợ lý luật sư tại LMP Lawyers. Trong quá trình làm việc tại LMP, Quỳnh Anh hỗ trợ các luật sư giải quyết các vấn đề pháp lý khác nhau trong lĩnh vực M&A, Đầu tư và Doanh nghiệp.

Học vấn

Cử nhân Luật – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2020

Khóa đào tạo Luật sư – Học Viện Tư Pháp (Cơ sở TP. HCM), 2022

Ngôn ngữ

Tiếng Anh và Tiếng Việt

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050