Mai Đức Quỳnh Anh

anh.mai@lmp-lawyers.com

Trợ lý luật sư

Quỳnh Anh có bằng cử nhân luật và từng có kinh nghiệm làm việc tại một công ty dược phẩm toàn cầu, nơi cô đã hỗ trợ các nhà quản lý pháp lý về các vấn đề pháp lý đối về thuốc.

Vào tháng 02 năm 2022, Quỳnh Anh chính thức trở thành Trợ lý luật sư tại LMP Lawyers. Trong quá trình làm việc tại LMP, Quỳnh Anh hỗ trợ các luật sư giải quyết các vấn đề pháp lý khác nhau trong lĩnh vực M&A, Đầu tư và Doanh nghiệp.

Học vấn

Cử nhân Luật – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2020

Khóa đào tạo Luật sư – Học Viện Tư Pháp (Cơ sở TP. HCM), 2022

Ngôn ngữ

Tiếng Anh và Tiếng Việt

Liên hệ tư vấn
(+84)986123714