LMP tư vấn cho Trương Hào Phát liên quan đến khoản đầu tư của Essilor

LMP đã tư vấn cho các cổ đông của Trương Hào Phát trong thương vụ M&A với Essilor.

Công ty TNHH Mắt Kính Trương Hào Phát (“Trương Hào Phát”) là một công ty phân phối hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ mắt kính và sở hữu một trong những chuỗi bán lẻ mắt kính hàng đầu Việt Nam. Trương Hào Phát đạt doanh thu đáng kể vào khoảng 4 triệu Euro với khoảng 25 cửa hàng chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Essilor International (“Essilor“) là công ty quang học hàng đầu thế giới. Essilor thiết kế, sản xuất và đưa ra thị trường các loại tròng kính đa dạng để cải thiện và bảo vệ thị lực.

Trong thương vụ này, LMP được dẫn dắt bởi Luật sư Lê Minh Phiếu, cùng sự hỗ trợ của Luật sư Lê Phước Duy Lam và đội ngũ cộng sự LMP.

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050