LMP đã tư vấn cho Việt Hoa Mỹ trong thương vụ M&A với Nippon Paper Industries (Nhật Bản)

Năm 2016, LMP đã dàn xếp, đại diện và tư vấn cho các thành viên sáng lập của Công ty TNHH Việt Hoa Mỹ (“VHM”) – một công ty sản xuất ly giấy và tô giấy hàng đầu của Việt Nam, trong thương vụ M&A với Nippon Paper Industries Co., Ltd (“NPI“) – một trong những công ty lớn nhất về ngành giấy ở Nhật Bản. Thương vụ này đã cho ra đời Công ty Cổ phần Nippon Paper Việt Hoa Mỹ (“NP VHM“).

Từ tháng 1/2017, NP VHM bắt đầu sản xuất và cung cấp ly giấy và tô giấy cho thị trường Việt Nam.

Vào năm 2019, LMP đã tư vấn cho các cổ đông trong nước của NP VHM để bán lại toàn bộ cổ phần cho  NPI.

LMP đã sắp xếp, đại diện, tư vấn cho VHM trong suốt chặng đường từ lúc hai bên gặp nhau cho đến lúc đóng các thương vụ M&A.

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050