Hồ Đặng Khánh Nguyên

nguyen.ho@lmp-lawyers.com

Trợ lý luật sư

Nguyên tốt nghiệp cử nhân Luật tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và sau thời gian thực tập, Nguyên đã chính thức gia nhập LMP Lawyers năm 2022.

Trong quá trình làm việc tại LMP, Nguyên đã hỗ trợ các luật sư giải quyết các vấn đề pháp lý khác nhau trong lĩnh vực M&A, Đầu tư và Doanh nghiệp.

Học vấn

Cử nhân Luật Chất lượng cao – Đại học Luật TP.HCM, năm 2022.

Ngôn ngữ

Tiếng Anh và Tiếng Việt

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050