Đăng ký nhãn hiệu và thủ tục đăng ký nhãn hiệu

A. Nhãn hiệu và điều kiện bảo hộ của nhãn hiệu 

Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
  2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

B. Những ai có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?

Cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam;

Cá nhân, tổ chức nước ngoài (trường hợp các cá nhân, tổ chức nước ngoài khi thực hiện đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam phải thông qua một tổ chức đại diện Sở hữu trí tuệ).

C. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?

Việc đăng ký nhãn hiệu được thực hiện và nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. 

Cá nhân, tổ chức có thể tự mình đi nộp hồ sơ hoặc thông qua một công ty luật sở hữu trí tuệ, tổ chức sở hữu công nghiệp để thực hiện việc đăng ký và theo dõi tiến trình thẩm định đơn.  Các giai đoạn đăng ký nhãn hiệu như sau: 

Giai đoạn 1. Thẩm định hình thức

Thời hạn thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. 

Giai đoạn 2. Công bố đơn hợp lệ

Trong vòng 02 tháng, kể từ ngày có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên trang dữ liệu công khai về Sở hữu công nghiệp. Kể từ khi đăng Công báo, bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền phản đối hoặc khiếu nại đến chủ đơn về nhãn hiệu đăng ký.

Giai đoạn 3. Thẩm định nội dung

Thời hạn thẩm định nội dung là không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn. Thẩm định nội dung đơn nhằm mục đích đánh giá khả bảo hộ và khả năng được cấp văn bằng bảo hộ.

Giai đoạn 4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và đăng bạ

Dựa trên kết quả thẩm định nội dung, nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ thì Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kết quả thẩm định và yêu cầu nộp các khoản lệ phí để được cấp cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ đơn.

D. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu?

Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn (ngày ưu tiên). Doanh nghiệp được gia hạn văn bằng bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn.

Nếu tự mình thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu, khách hàng có thể kê khai chưa đúng yêu cầu của luật và cơ quan nhà nước. Điều này làm cho khách hàng bị mất rất nhiều thời gian để hoàn thành thủ tục. Đồng thời, do không có kinh nghiệm nên khách hàng không theo dõi sát sao tình hình xử lý hồ sơ, dẫn đến không thể xử lý kịp thời việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu từ cơ quan cấp phép. 

Với kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ, đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, LMP có thể hỗ trợ khách hàng đăng ký nhãn hiệu và tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong quá trình cấp phép, khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin và tài liệu theo yêu cầu của chúng tôi.

Lưu ý:  Nội dung trình bày trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi yêu cầu tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LMP Lawyers.

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050