Chu Quỳnh Bảo Ngọc

ngoc.chu@lmp-lawyers.com

Luật sư Cộng sự Cấp cao

Ngọc đã có 11 năm kinh nghiệm và kiến thức trong nhiều lĩnh vực pháp lý qua việc tư vấn và hỗ trợ cho nhiều công ty trước khi gia nhập LMP Lawyers

Ngọc đã tham gia nhiều vụ việc liên quan đến M&A, Đầu tư nước ngoài, Bất động sản và Sở hữu trí tuệ.

Bằng việc tập trung vào việc tư vấn, Ngọc đã thực hiện tư vấn thành công cho nhiều khách hàng trong nhiều vụ việc đa dạng và phức tạp

Học vấn

Cử nhân luật, Đại học Luật TP.HCM, 2011

Ngôn ngữ

Tiếng Việt và Tiếng Anh

Đoàn luật sư

Thành viên Đoàn luật sư TP.HCM

Thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Các vụ việc tiêu biểu

Tư vấn Thương vụ M&A cho các công ty mục tiêu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và F&B.

Tư vấn và soạn thảo/rà soát Hợp đồng mua bán cổ phần, Thỏa thuận cổ đông, BCC, Hợp đồng thầu phụ, Hợp đồng xây dựng, Hợp đồng mua bán,  Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng cấp phép bản quyền, Hợp đồng cho thuê, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng hợp tác, Hợp đồng lao động, Thỏa thuận ghi nhớ và các Hợp đồng khác.

Tư vấn và soạn thảo các ý kiến pháp lý về bất động sản, đầu tư, doanh nghiệp, nhượng quyền thương mại, sở hữu trí tuệ.

Tham gia vào đội ngũ thẩm định để thẩm định các vấn đề liên quan đến bất động sản, doanh nghiệp, lao động, tranh tụng, hợp đồng, môi trường, sở hữu trí tuệ và các vấn đề pháp lý khác.

Tư vấn cho cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước trong các vấn đề của doanh nghiệp như thành lập, tái cơ cấu, hoạt động, giải thể, thanh lý và tất cả các vấn đề liên quan đến thuế, nội dung đăng ký, chính sách nhà nước… và các đơn vị trực thuộc.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng nước ngoài và khách hàng trong nước xin các giấy chứng nhận/giấy phép liên quan đến lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ và các lĩnh vực pháp lý khác.

Tư vấn cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Liên hệ tư vấn
(+84)2838224050