Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc

Ngày 07/07/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Tham khảo bài viết các khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc tại đây

Theo Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như:

(a) Thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;

(b) Tiền thưởng sáng kiến; 

(c) Tiền ăn giữa ca; 

(d) Hỗ trợ xăng xe; 

(e) Hỗ trợ điện thoại;

(f) Hỗ trợ đi lại;

(g) Hỗ trợ tiền nhà ở;

(h) Hỗ trợ tiền giữ trẻ nuôi con nhỏ; 

(i) Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết; 

(k) Hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn;

(l) Hỗ trợ sinh nhật của người lao động;

(m) Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; và 

(n) Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH, cụ thể là: Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

Lưu ý:  Nội dung trình bày trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi yêu cầu tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LMP Lawyers.

Liên hệ tư vấn
(+84)986123714